Đang Thực Hiện

Project for Patrick

Đã trao cho:

ppatrickk

As agreed.

$50 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
1.4

2 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

shivaveepuri

Surely, we can do ASAP. will start immediately

$30 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0