Đã hoàn thành

RONY PROJECT

Được trao cho:

rony47

===============Dear sir, Could U pl z check PM 4 more details, Thank x.===============

$50 USD trong 10 ngày
(27 Đánh Giá)
5.0

3 freelancer đang chào giá trung bình $650 cho công việc này

ktmrakesh

pm sent...

$900 USD trong 30 ngày
(1 Nhận xét)
1.0
acrosoftech

Dear Sir, Please provide me complete details of project with requirements. We have a good exposure IT field . In estimate days we include Template Designing , Finalizing, Development Process and QA also. We prov Thêm

$1000 USD trong 45 ngày
(0 Nhận xét)
0.0