Đã Đóng

Tuyển freelancer dịch thuật tiếng Việt - Hàn

Tuyển freelancer dịch thuật tiếng Việt - Hàn

_ Dịch theo yêu cầu

_ Dịch các ấn phẩm sang tiếng Hàn, text trong video

_ Mức lương: 2 triệu

Kĩ năng: Odd Jobs

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hanoi, Vietnam

ID dự án: #19255421