Đã hoàn thành

500+500+500 work on data !

500+500+500

place Bid $30

Kĩ năng: Bất kì công việc gì

Xem nhiều hơn: rockingexpert, data entry bid work, data mining freelance work bid, freelancer data work bid, data entry work bid, computer service work bid, work bid site, website work bid, php script bid place option bid form, forum work bid

Về Bên Thuê:
( 276 nhận xét ) Karaikudi,TamilNadu, India

ID dự án: #1011256

Được trao cho:

latika07

thanks for the invite I m ready for the work****

$30 USD trong 3 ngày
(4 Đánh Giá)
4.2