Đã Trao

Opentaps setup

I have a windows 7 computer i need to set up opentaps on. You will log in remotley and configure everything. Looking for something done in a couple of hours.

Kĩ năng: Apache, MySQL

Xem nhiều hơn: OPENTAPS, configure windows 2012, apache windows 2012, windows 2012 apache, apache windows, computer setup, windows setup, configure mysql, windows mysql, fedex setup opentaps, opentaps need apache, configure apache, setup opentaps, opentaps configure, opentaps windows, opentaps apache, configure log, apache configure, apache log, money couple hours, apache opentaps, write log system windows, hours worked log sheet, configure opentaps, server need windows mail setup

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) San Diego, United States

ID dự án: #1638470

2 freelancer đang chào giá trung bình $175 cho công việc này

NrOf391SC

Custom software development - <b><i>Removed by Admin</i></b> - skpye: <b><i>Removed by Admin</i></b>

$250 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
linuxsupp

I have configured in my machine,So i can easily do it. Skype id: prabakar007

$100 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0