Đã Đóng

Lucene Changes

Need a Lucene project modified

Kỹ năng: Apache

Xem thêm: lucene, apache lucene, idea project need programmer, drupal project need, freelance project need administrator, project need template, web project need money

Về Bên Thuê:
( 53 nhận xét ) Beppu shi, Japan

Mã Dự Án: #1083066

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

eperfections

Please provide details. I have expertise with Lucene. Thanks

$30 USD trong 1 ngày
(4 Đánh Giá)
2.8