Đang Thực Hiện

OpenX Transfer tho NGNIX

I have an OpenX install which need to be transferred to a dedicated VPS server (Only OpenX will be running on it) to be run with NGNIX and APC. The transfer need to include the proper setup of the server. You must have experience and reference on OpenX install on NGNIX. Please provide the reference with pricing for both new install and transfer. Please do not bid if you have no reference, it would be waste of time for both of us.

Kỹ năng: Apache

Xem thêm: openx, apc, apache server 2012, server 2012 vps, apc openx, transfer vps, eureka008, openx pricing, dedicated server transfer, apache apc, setup vps dedicated server, setup dedicated server vps, openx setup, ngnix , install openx, apc setup, install apc, transfer game setup games, vps openx, openx transfer, install openx server, server transfer, transfer server, transfer vps dedicated server, setup vps

Về Bên Thuê:
( 111 nhận xét ) Austin, United States

Mã Dự Án: #1697922

Đã trao cho:

nhamza1988

Please see PMB.

$60 USD trong 1 ngày
(6 Đánh Giá)
3.9

5 freelancer đang chào giá trung bình $196 cho công việc này

ancientb

Hello,i can start immediately.

$120 USD trong 0 ngày
(8 Đánh Giá)
3.6
djykstra

Sir, maybe not NGNIX but NGINX. Please PMB.

$300 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
ariskapisa

i have experience install and custom openx, please see PMB for details

$250 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
P7duE02QK

Custom Software Development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$250 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0