Xây dựng tool quản lý quảng cáo trên tiktok

Đã Đóng Đã đăng vào 1 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Mình cần xây dựng tool quản lý quảng cáo trên tiktok

1. Đọc dữ liệu chiến dịch theo tài khoản

2. Lên chiến dịch

3. Lấy video ads trending trên tikok

4. Chi tiết sẽ trao đổi khi làm việc

5. ...

API Tiktok Ads TikTok

ID dự án: #33775515

Về dự án

1 đề xuất Dự án từ xa 1 năm trước đang mở