Đã Đóng

Xây dựng tool quản lý quảng cáo trên tiktok

Mình cần xây dựng tool quản lý quảng cáo trên tiktok

1. Đọc dữ liệu chiến dịch theo tài khoản

2. Lên chiến dịch

3. Lấy video ads trending trên tikok

4. Chi tiết sẽ trao đổi khi làm việc

5. ...

Kĩ năng: API, Tiktok Ads, TikTok

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #33775515

1 freelancer đang chào giá trung bình $4000 cho công việc này

(0 Nhận xét)
0.0