Đã đóng

Build Math Game app for Android and iOS

Dự án này đã nhận được 14 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $763 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

I need someone who can create a math game which is pretty much the same system as a casino game but has its own rules. This game will be for both Android and iOS

For a detailed explanation of all of the game's rules, please open the ATTACHED DOCUMENT. This doc has all of the explaining needed for the games rules and intricacies .

-All of the dots cards are created. But will need you to complete the rest of the UI.

-The concept of the game is to make the user count and remember more dots and the dots increase in number as they go along each day.

- The game needs to be able to shuffle the numbers each day or to repeat its the players choice.

- Every number and sign (+, - x, %, =) must have a Audio. So if there is 1 dot, we need to have the sound "one" if 2 dots, we need the app to be able to play audio of "Two"

sc

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online