Đã Đóng

Cần người thiết kế giao diện app vé số online

2 freelancer chào giá trung bình$103 cho công việc này

neha1990love

Hello mate, I read your project description for need a friend to design the interface of the homepage, login, profile. The app is similar to veso online Here my portfolio you can check: https://www.freelancer.com/u/n Thêm

$55 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
TrinhNguyen59

Nghiên cứu lĩnh vực ngành nghề quý khách hàng cũng như đối thủ cạnh tranh đưa ra ý tưởng về logo, màu sắc, phông chữ phù hợp và đơn giản với bản sắc doanh nghiệp. Hãy liên hệ với tôi để cùng thực hiện dự án này !

$150 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0