Đã đóng

I would like to hire an App Designer -- 2

Dự án này đã nhận được 28 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $519 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 AUD
Tổng đặt giá
28
Mô tả dự án

I want a certification preparation app, there will be a list of topics, every question group for topics will be bought separately with same [url removed, login to view] topic will be free. Questions will be multiple choice questions, drag and drop questions, ,fill in the blank, single choice,true/false. Database can be kept in [url removed, login to view] every question, a feedback should be an option and mailed to [url removed, login to view] a group of question is attempted, a success ratio, and right answers should be shown.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online