App development teams -- 2

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách £10000 - £20000 GBP
 • Tổng Lượt Chào Giá 50

Mô Tả Dự Án

Im looking for an affordable app developer to work on a few projects that i have got - he needs to be reliable and ready to work budgets are around 2 to 5 k

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online