Need fb app with user_like and user_posts permissions

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 2

Mô Tả Dự Án

I need one app that has the user_like and user_posts permissions approved. I have a tool I've created that uses these permissions ethically, and according to Facebook's TOS, but the review process has taken forever. I'm sick of dealing with them coming back with issues that are not reproducible, and it's not worth my time to fight anymore. Will need the keys and proof that you're not snooping on the acct.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online