Đã đóng

Write some Software

Dự án này đã nhận được 19 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $550 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 AUD
Tổng đặt giá
19
Mô tả dự án

We're an up and coming career development company in Melbourne and are looking to create an app for job postings and candidates. The app will need to integrate with another site already in existence and pull data from that site. We're based in Melbourne but are happy to work with app developers in other locations who have proven app dev experience and results.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online