Write an arduino program

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 10

Mô Tả Dự Án

Write an arduino program to access fingerprint scanner in android mobile app (App is already developed and work with Bluetooth serial communication , your job is to handle only arduino part )

Here is a setup.

Arduino Uno

HC 05 Bluetooth

R305 fingerprint sensor

Functionality

Using Bluetooth Arduino will receive command when to read the fingerprint.

Fingerprint module will read the data will send the image data using the same Bluetooth.

Recommendation

Should use only software serial for communication

Use digital pins for communication.

Deliverable

1) Wiring design

2) Arduino code with library

3) setup in my machine if required.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online