thiết kế lập trình mạch arduino

Đã Đóng Đã đăng vào 3 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

thiết kế và lập trinh mạch arduino giao tiếp điều khiển với module sim

Arduino Vi điều khiển Điện tử Lập trình C PCB Layout

ID dự án: #26483839

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 3 năm trước đang mở

2 freelancer chào giá trung bình$13 cho công việc này

vulehoan610

what is the project you need? Or just Arduino communicates with module sim. Please contact me for more details.

$15 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0