Đã Hủy

u are a great cheater

not problem u have block or remove from your skype list dont worry.

i m your boss u for you i have loss 28$ give my 28$ if u not give me no problem u will loss your [url removed, login to view]

this page

now think u what can u do .

i m waiting for your replay.

Thanks

Kỹ năng: Nhập liệu, Tiếp thị qua Internet, Xây dựng liên kết

Xem thêm: u, skype list, remove block, block facebook, replay, block skype, facebook block page, cheater

Về Bên Thuê:
( 630 nhận xét ) Mymensingh, Bangladesh

Mã Dự Án: #1740547

1 freelancer đang chào giá trung bình $20000 cho công việc này

nirajp

Hired by the Employer

$20000 USD trong 500 ngày
(1 Đánh Giá)
2.3