Đã hoàn thành

3912 Article Project for caparosa

Hi Chris, As per our discussion on the article project. Thanks with regards.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo

Xem nhiều hơn: discussion article, article anything, article project

Về Bên Thuê:
( 69 nhận xét )

ID dự án: #1754781

Được trao cho:

ChrisCurry

Thanks Jahn!

$150 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0