Đã hoàn thành

163968 Basic Web Research -Workplace

Basic web research on a topic related to dealing with stress in the workplace.

Individuals only. 4hrs only for trial start

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo

Xem nhiều hơn: basic web, stress research, web rewriting, basic research article, related research, topic research, research topic, workplace, web topic, rewriting research

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) Barataria, Trinidad and Tobago

ID dự án: #1910159

Được trao cho:

anuramn

Hi, As discussed. Regards, Anuradha Ramkumar

$16 USD trong 1 ngày
(8 Đánh Giá)
2.4