Đã hoàn thành

146813 casino related articles needed

I need 9 articles (unique content) written on, abouy 2000 words each

Poker

Casino

Keno

Bingo

Roullete

Blackjack

Bacarrat

Craps

Slot Machines

each one should have

1) how to play,

2) what to be aware of,

3) strategies

4) tips on winning

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo

Xem nhiều hơn: keno, craps, slot bingo, poker related articles, casino blackjack, related article casino, casino related words, poker related article, articles casino bingo, play casino blackjack, bingo articles article, casino related articles, bingo related content, poker articles content, words slot, unique articles casino, related casino, slot machines, need related articles, need poker articles, poker content articles, casino article, roullete, poker casino articles, casino bingo

Về Bên Thuê:
( 19 nhận xét ) newcastle, United Kingdom

ID dự án: #1892991

Được trao cho:

penpushertoo

Pls. see PMB!

$95 USD trong 10 ngày
(175 Đánh Giá)
6.3