Đã hoàn thành

4095 Fifty Tech Innovators

Special project for writing fifty tech innovators

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo

Xem nhiều hơn: writing tech, tech, tech writing, tech article writing

Về Bên Thuê:
( 121 nhận xét ) Miami, United States

ID dự án: #1754964

Được trao cho:

scrapemaster88

Thanks. :)

$150 USD trong 1 ngày
(40 Đánh Giá)
5.7