Đã hoàn thành

326639 Five Articles and 10 rewrites

5 artys + 10 rewrites = 15$.

See attached file for details.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo

Xem nhiều hơn: articles rewrites, rewrites 250, rewrites rewrites

Về Bên Thuê:
( 18 nhận xét ) se5 0hq, United Kingdom

ID dự án: #2072446

Được trao cho:

call786

See the pmb please!

$15 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
1.3