Đã hoàn thành

165637 forum posting

I need help in forum posting let me know ur price ongoing job just need 30 posts a day

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo

Xem nhiều hơn: forum posting, need forum posting, job posting article, 250 forum posts, article job posting, help forum, need forum posting job, posting help, job forum posting, forum posting price, help posting, article posting job, forum posting job

Về Bên Thuê:
( 22 nhận xét ) bp, Malaysia

ID dự án: #1911828

Được trao cho:

techextreme

I can post for you 30 posts a day each. Would like daily payment if possible. Posts will be made daily at 9:00 pm Indian standard time. Hope to have a deal with you. thnks.

$5 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0