Đang Thực Hiện

327233 Item Descriptions Writter

-write unique descriptions for 500 products around 150-200 characters per item

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo

Xem nhiều hơn: writter, unique descriptions, descriptions around, article 150 200, products descriptions, write article 150 200, article item descriptions, 150 unique products, write descriptions, item descriptions, item, descriptions characters, descriptions products

Về Bên Thuê:
( 14 nhận xét ) Hilo, United States

ID dự án: #2073040