Đã hoàn thành

7046 Make Changes to a form

I need to have changes made to a 10 page document. Replace name and address in multiple places. Must be able to proofread the document for errors. Very easy changes.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo

Xem thêm: multiple form, form changes, document rewriting, document proofread, proofread document

Về Bên Thuê:
( 54 nhận xét ) Highland Beach, United States

Mã Dự Án: #1757917

Đã trao cho:

arunachalesasl

I am ready to do [url removed, login to view] Aruna.

$20 USD trong 1 ngày
(40 Đánh Giá)
4.8