Đang Thực Hiện

136592 Month1 Articles for penpusher2

As previously discussed via PMB.

This is for a month's worth, or 200 articles. 50 per week.

Project details similar to here: [url removed, login to view]

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo

Xem nhiều hơn: http www scriptlance com, http scriptlance com, www scriptlance com, previously discussed, 200 articles month, scriptlance pmb, penpusher, projects worth, similar scriptlance, scriptlance similar, pmb scriptlance, 200 articles

Về Bên Thuê:
( 23 nhận xét )

ID dự án: #1882765

1 freelancer đang chào giá trung bình $700 cho công việc này

penpushertoo

As discussed!

$700 USD trong 30 ngày
(175 Nhận xét)
6.3