Đang Thực Hiện

136592 Month1 Articles for penpusher2

As previously discussed via PMB.

This is for a month's worth, or 200 articles. 50 per week.

Project details similar to here: [url removed, login to view]

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo

Xem thêm: previously discussed, 200 articles month, scriptlance pmb, penpusher, projects worth, similar scriptlance, scriptlance similar, pmb scriptlance, 200 articles

Về Bên Thuê:
( 23 nhận xét )

Mã Dự Án: #1882765

1 freelancer đang chào giá trung bình $700 cho công việc này

penpushertoo

As discussed!

$700 USD trong 30 ngày
(175 Đánh Giá)
6.3