Đã hoàn thành

141882 Need 8 articles on Six Sigma

I need 8 articles written on six sigma. I will provide main keyword for each article through PMB if requested. The articles need to be 400-500 words each.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo

Xem nhiều hơn: six, need written articles, six sigma articles, six 500, need 500 articles

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét )

ID dự án: #1888057

Được trao cho:

lacyleathers

Please see pmb. Thanks

$45 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0