Đang Thực Hiện

142996 I need 20 articles

I need 20 articles to be written, 10 each on 2 diff topic. Let me know your bid and how long you need to complete. Approx 500 words for each topic.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo

Xem nhiều hơn: need written articles, 500 words approx, need 500 articles, articles diff

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét )

ID dự án: #1889171