Đã hoàn thành

152524 need 142 ad title variations

We have 6 ads that need 22 different title variations each. We have the initial titles. You will need to come up with the variations based on the content of the ad.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo

Xem nhiều hơn: title, different article titles, different variations, title content, article ad, 142

Về Bên Thuê:
( 128 nhận xét ) La Mesa, United States

ID dự án: #1898705

Được trao cho:

jkielty

please see PMB

$39 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0