Đã hoàn thành

122692 penpusher2 -ten articles pleas

This is for the creation of 10 articles at 300 words each delivered within 5 days.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo

Xem nhiều hơn: creation rewriting, ten articles words, penpusher, articles 250 300 words

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét )

ID dự án: #1868858

Được trao cho:

penpushertoo

As discussed!

$55 USD trong 5 ngày
(175 Đánh Giá)
6.3