Đang Thực Hiện

151618 private for thailandian

the project was frozen so I couldn't send you payment. Can you bid $20 on this and I'll send you the $.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo

Xem thêm: frozen, private payment, devworksl, frozen project, frozen bid

Về Bên Thuê:
( 17 nhận xét ) Washington, United States

Mã Dự Án: #1897799

Đã trao cho:

krkbkk

Tks.

$20 USD trong 1 ngày
(11 Đánh Giá)
2.6