Đã hoàn thành

164342 Project for mcconline

Project details already discussed. Please bid on it and project will be awarded to you.

Thanks

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo

Xem nhiều hơn: awarded project, already discussed

Về Bên Thuê:
( 15 nhận xét )

ID dự án: #1910533

Được trao cho:

MccOnline

1 dollar per page , and i've already started to write :)

$60 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0