Đã hoàn thành

125653 project for sixfire

transcription project for sixfire

1 hr of audio with two people

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo

Xem nhiều hơn: transcription people, mmmcom, audio article, article audio, audio transcription project, audio project transcription, transcription article

Về Bên Thuê:
( 364 nhận xét ) Atlanta, United States

ID dự án: #1871819

Được trao cho:

sixfiresl

I will finish it in 24 hours as discussed.

$15 USD trong 1 ngày
(31 Đánh Giá)
4.5