Đang Thực Hiện

133987 Rewrite Articles

We require a creative writer to rewrite articles on an ongoing basis. Initially starting with 10 articles but there will be a requirement ongoing after this initial requirement. Please quote on inital 1o articles.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo

Xem nhiều hơn: rewrite creative, will rewrite articles, creative rewriting, creative rewrite

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) Australia

ID dự án: #1880158