Đã hoàn thành

158704 Rewrite 99 articles

I'm looking for an experienced writer to rewrite

99 articles.

Each article is 250-350 words, and I would like

each article rewritten by at least 50%. Including

new titles.

Thanks

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo

Xem nhiều hơn: articles 250 350 words, article rewrite 250

Về Bên Thuê:
( 53 nhận xét ) Salisbury, United Kingdom

ID dự án: #1904892

Được trao cho:

$100 USD trong 10 ngày
(95 Đánh Giá)
6.2