Đang Thực Hiện

130017 Rewrite

I need a good writer to rewrite an 80 pages approx. ebook. US english required.

* Work for hire

* Payment after checking the completed project via SL only!

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo

Xem nhiều hơn: ebook writer for hire, ebook rewrite, hire writer ebook, ebook rewrite project

Về Bên Thuê:
( 71 nhận xét ) London now in, Pakistan

ID dự án: #1876185