Đã hoàn thành

147315 rojar123 articles try out

3 articles to be rewritten and improved.

350-400 words each.

rojar123 only.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo

Xem nhiều hơn: try, 350 400 words article, 350 400 words articles, articles 350 400 words, article 350 400 words, 350 400 words

Về Bên Thuê:
( 117 nhận xét ) Saint-Magne-de-Castillon, France

ID dự án: #1893494

Được trao cho:

rojar123

lets do it!:) can you send me the three articles??? or a link to download them again

$10 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0