Đang Thực Hiện

138276 Sale Letter

Hello,

It took me more time than expected, but the description is finally ready.

Please refer to the attached file.

Thank you.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo

Xem nhiều hơn: thank you letter, thank letter, ready sale letter, please refer attached file, article sale, rewriting letter, sale letter, letter rewriting, thank sale letter, letter sale

Về Bên Thuê:
( 117 nhận xét ) Saint-Magne-de-Castillon, France

ID dự án: #1884450