Đang Thực Hiện

119635 short sales pitches

I need 11 short sales pitches (1 page each). Please place your bid and post samples.

WORK FOR HIRE... ALL RIGHTS TRANSFER TO ME ON PAYMENT.

PAYMENT AFTER COMPLETION

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo

Xem nhiều hơn: rewriting short, hire sales, rewriting sales page, sales pitches, sales article, short sales, short article samples, sales page samples

Về Bên Thuê:
( 71 nhận xét ) London now in, Pakistan

ID dự án: #1865805