Đã hoàn thành

116539 Slovakian Language Writer

we need a slovak for 30min of work to translate about 20 small lines for us.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo

Xem thêm: slovakian language, Translate to Slovak, slovak, language translate, slovak translate, article lines, slovak language, translate slovakian, slovakian translate, translate slovak, translate language

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét )

Mã Dự Án: #1862706

Đã trao cho:

janhvizdakb

Hi, I'm from Slovakia. Want to do it right now.

$15 USD trong 0 ngày
(18 Đánh Giá)
4.5