Đã hoàn thành

131870 sunset writing

hello can u start on monday..pls place bid for 3 articles daily at USD6 ( 3 articles )

thanks for joining the team

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo

Xem nhiều hơn: rewriting team, start writing team

Về Bên Thuê:
( 22 nhận xét ) bp, Malaysia

ID dự án: #1878039

Được trao cho:

rsunset327sl

Thanks!

$6 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0