Đang Thực Hiện

325797 Text rewritten

I have attached some text which i need rewritten into a killer one time offer sales pitch. Just take alook and tell me what you can do

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo

Xem nhiều hơn: one time offer, rewritten, text sales pitch, need sales pitch, pitch text, sales pitch text, text sales offer, sales offer text, rewriting text, text rewriting, sales text

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #2071604