Đang Thực Hiện

121232 Transcribe about 500 words

I need some Transcribing done for me ASAP

about 500 words

thanks

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo

Xem nhiều hơn: transcribe for me, transcribe me, article anything 500 words, transcribe asap, transcribe words

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét )

ID dự án: #1867398