Đã hoàn thành

117452 Write ads

Same as prvious job but on MSN this time.

1000 entries

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo

Xem nhiều hơn: write job ads, msn 1000, write ads, article entries, msn ads, 1000 msn, 1000 ads, msn job ads

Về Bên Thuê:
( 26 nhận xét )

ID dự án: #1863619

Được trao cho:

mollycase

.30 per ad Should be able to start next week (Tuesday). 5 days or less. Thanks.

$300 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0