Đang Thực Hiện

141144 Writing articles for new site

Creating a new knitting website and would like 5 articles to start with and an additional article every two weeks. Topics will be provided although suggestions are welcome.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo

Xem nhiều hơn: writing article for website, topics for writing articles, creating writing, writing articles website, topics writing articles, start writing articles, knitting articles

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #1887319

1 freelancer đang chào giá trung bình $35 cho công việc này

penpushertoo

[login to view URL] PMB!

$35 USD trong 5 ngày
(175 Nhận xét)
6.3