Đang Thực Hiện

134435 yahoo group ad placements

i need add placements for yahoo groups links sections i have subscribed to on my yahoo groups account.. i will provide the text ads to be placed...i just need someone to go through each group to place the adds...

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo

Xem nhiều hơn: groups.yahoo, add group, account ads 250, yahoo need account, yahoo place, yahoo ads, article ad, account yahoo, yahoo group, yahoo groups, placements

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #1880607