Đã hoàn thành

1 press release

Đã trao cho:

clare83

Bid based on 1 press release.

$29.53 USD / giờ
(11 Đánh Giá)
4.5

6 freelancer đang chào giá trung bình $18/giờ cho công việc này

submitbuzz

============== Please check PMB ==============

$10 USD / giờ
(28 Đánh Giá)
4.7
clengkunik

Hi, I can do it fast and perfectly. Please refer to your PM for the samples, thanks.

$10 USD / giờ
(17 Đánh Giá)
4.4
smtechnology

Hi, We are dedicated here to give a good press release. Please check PM. Thanks!

$40 USD / giờ
(5 Đánh Giá)
3.1
mdhemal

i do this [url removed, login to view] i need it........

$10 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0
ahmrashed

hi, i am a.h.m. rashed from bangladesh. if you give me the chance to work with you i will finish the work with my best effort

$10 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0