Đã Đóng

custom for onlypro

Hi, I can't send you messages as the project is closed.

Bid here so we can talk.

Hi, I can't send you messages as the project is closed.

Bid here so we can talk.

Regards,

Bojkasa

Kỹ năng: Viết lại bài báo

Xem thêm: custom article bid, bojkasa, custom essays forum bid, bid design animation project, bid website design project, bid visual basic project, closed bid, bid web video project

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Belgrade, Serbia

Mã Dự Án: #1743898

1 freelancer đang chào giá trung bình $210 cho công việc này

erichn

Hello Am still new to freelancer but i know i can do this job very well since i have done some article writing before4. The days indicated are just a figure since i have no clue as to the workloadd. Thank you in adva Thêm

$210 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0