Đang Thực Hiện

Design Project - Only for Dzinegurus

Đã trao cho:

dzinegurus

Plz see PM.

$250 USD trong 3 ngày
(110 Đánh Giá)
6.2

2 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

sathyavcs

Dear Sir, The project so far I have completed are listed below, www.biotaa.com www.offtion.com www.tiendyes.com www.cric.fm Regards, Sathya,

$250 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0