Đang Thực Hiện

Job for Evie Haines

This is a proofreading job for job for Evie Haines.

Nobody else bid, this is just for Evie Haines only.

Kỹ năng: Viết lại bài báo

Xem thêm: evie haines, rewriting job, job for , proofreading rewriting, article rewriting proofreading, eyes2005, article rewriting job, proofreading job, article proofreading rewriting, job portals bid, danish proofreading job, proofreading job china advice, bangkok proofreading job

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) Southall, United Kingdom

Mã Dự Án: #1047224

Đã trao cho:

eviehaines

Hi there. Here is my bid for the project.

$50 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
1.4

2 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

nirmala23

i need project requriement

$50 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0