Đã hoàn thành

Job for Evie Haines

Được trao cho:

eviehaines

Hi there. Here is my bid for the project.

$50 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
1.4

2 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

nirmala23

i need project requriement

$50 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0